Przejdź do treści

ADHD u kobiet i mężczyzn*.

ADHD u kobiet i mężczyzn może przejawiać się nieco inaczej. Jest to spowodowane między innymi przez inne oczekiwania społeczne co do pełnionych ról. A także co do akceptowanych zachowań u dziewczynek i chłopców. Oto kilka różnic w prezentacji ADHD u obu płci, biorąc pod uwagę te konteksty:

Ekspresja hiperaktywności i impulsywności: W konwencjonalnym społecznym obrazie ADHD, chociaż nie zawsze jest to regułą, mężczyźni mogą częściej przejawiać bardziej zewnętrzne oznaki hiperaktywności i impulsywności. To może skłaniać do wcześniejszej diagnozy u mężczyzn. U kobiet tendencja ta może być mniej widoczna, a zamiast tego mogą doświadczać trudności z regulacją emocji, co często jest trudniejsze do zauważenia.

Objawy nieuwagi: Kobiety z ADHD mogą częściej prezentować objawy nieuwagi niż hiperaktywności lub impulsywności. To może prowadzić do niedoszacowania lub pomylenia z innymi zaburzeniami, takimi jak depresja, CHAD czy lęk. Osoby te mogą mieć trudności w utrzymaniu skupienia na zadaniach, organizacji oraz konsekwencji działań.

Maskowanie objawów: Wśród kobiet istnieje większa tendencja do maskowania objawów ADHD. Społeczne oczekiwania i normy, mogą wpływać na to, że kobiety starają się dostosować do konwencji społecznych i ukrywać trudności, co utrudnia ich diagnozę.

Radzenie sobie z emocjami: Kobiety z ADHD mogą mieć większe trudności w regulacji emocji, co może prowadzić do problemów z niską samooceną, poczuciem winy i lękiem. Mężczyźni mogą bardziej wyrażać frustrację w sposób bardziej ekspresywny, natomiast kobiety mogą skłaniać się ku wewnętrznemu przeżywaniu tych emocji.

Diagnoza i interwencja: Z powodu różnic w prezentacji objawów, ADHD może być często niezdiagnozowane u kobiet, albo diagnoza może być opóźniona. W społeczeństwach wysokorozwiniętych w XX i XXI wieku, gdzie normy społeczne mogły podkreślać tradycyjne role płciowe, kobiety z ADHD mogły i nadal mogą doświadczać większej presji, aby dostosować się do konwencji, co może utrudnić ich rozpoznanie i leczenie.

W kontekście ewolucji społecznych norm i zmieniających się perspektyw na różnice płciowe, ważne jest, aby zrozumieć, że prezentacja ADHD może być różnorodna i subtelna zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Dlatego istotne jest, aby specjaliści zdrowia i opieki społecznej mieli świadomość tych potencjalnych różnic i dostosowywali podejście diagnostyczne oraz terapeutyczne do indywidualnych potrzeb każdej osoby z ADHD.

*nie znamy badań dotyczących osób innych płci i niebinarnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *