Przejdź do treści

Telefony zaufania

Ogólne

codziennie
1400-2200

Instytut Psychologii Zdrowia

psychologia.edu.pl/116123.html

Poradnia Telefoniczna 116 123 udziela pomocy psychologicznej osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego, samotnym, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu.


1500-2000

pn, wt, pt – Psycholog
śr – Seksuolog
czw – Psychiatra

Fundacja ITAKA

stopdepresji.pl/antydepresyjny-telefon-zaufania

Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA


środa, czwartek
1700-1900

Forum Przeciw Depresji – Kampania Społeczna

forumprzeciwdepresji.pl/antydepresyjny-telefon

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji


poniedziałek, środa, czwartek
1700-2000

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich

www.malibracia.org.pl/

Telefon Zaufania jest szczególnie adresowany do osób starszych, samotnych, potrzebujących wsparcia psychologicznego. Przeciwdziała izolacji społecznej osób starszych, a jednocześnie pełni funkcję informacyjną i doradczą.


Nerwica

pn- czw
1800-2100

Stowarzyszenie Animo – Odważ się żyć!

stowarzyszenieanimo.pl/telefon-wsparcia

Wsparcie dla osób z nerwicą.
Telefon wsparcia przeznaczony dla osób doświadczających szeroko pojętych zaburzeń lękowych, objawiających się często pod silną postacią somatyczną


Żałoba

pn-pt
1400-2000

Fundacja Nagle Sami

naglesami.org.pl

Pomoc osobom w żałobie


Przemoc

24/7

Fundacja Centrum Praw Kobiet

cpk.org.pl/pomoc/pomoc-telefoniczna

Skierowany do kobiet doświadczających przemocy


24/7

Stowarzyszenie Niebieska Linia

www.niebieskalinia.org

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy “Niebieska Linia”


24/7

Komenda Stołeczna Policji

www.policja.waw.pl/pl/kontakt/telefony-zaufania/235,Telefony-zaufania.html

„Zatrzymaj przemoc”
Anonimowa Policyjna linia specjalna


wt
1900-2200

Inicjatywa „Zranieni w Kościele”

zranieni.info

Telefon zaufania dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele


Uzależnienia

codziennie
1600-2100
(z wyjątkiem świąt państwowych)

Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

www.kbpn.gov.pl/portal?id=111047

Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania”
skierowany jest do osób z problemem narkomanii: osób używających narkotyków, uzależnionych oraz ich bliskich.


codziennie
1700-2200
(z wyjątkiem świąt państwowych)

Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

www.kbpn.gov.pl/portal?id=111048

Uzależnienia behawioralne