Przejdź do treści

STOWARZYSZENIE OSÓB DOROSŁYCH Z ADHD

cover_photo_twitter_attentio_orange
aktualnosci_cover_attentio
previous arrow
next arrow

Czym jest ADHD?

ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi) jest zaburzeniem neurorozwojowym, które utrudnia funkcjonowanie w niemal każdym obszarze życia.

Wbrew powszechnej opinii, nie jest to jedynie zaburzenie wieku dziecięcego – z ADHD zmaga się przez całe życie, nie wyrasta się z niego i nie da się go wyleczyć. Zaburzenie to wpływa na całokształt życia, przysparzając trudności w skupieniu uwagi, zapamiętywaniu, kontrolowaniu emocji, śnie oraz wielu innych aspektach codziennego funkcjonowania. Bez wsparcia farmakologicznego i terapeutycznego codzienność staje się wyzwaniem.

ADHD jest niewidoczne i często nieoczywiste, dając podobny obraz diagnostyczny do innych zaburzeń, dlatego diagnostyka jest w tym wypadku skomplikowanym, czasochłonnym i kosztownym procesem. Niemonitorowane ADHD prowadzi do rozwoju kolejnych zaburzeń lub chorób, takich jak depresja, bezsenność, lęki (kolejne problemy pojawiają się w związku z brakiem wsparcia farmakologicznego i terapeutycznego, co powoduje stopniowe nasilanie się objawów i obniżanie się jakości życia chorego).

ilustracja: Interpretacja graficzna ADHD stworzona przy użyciu AI Midjourney