Przejdź do treści

Spotkanie Założycieli nr 2

Drugie spotkanie Komitetu Założycielskiego ATTENTIO – Stowarzyszenia Osób Dorosłych z ADHD odbyło się 16.10.2021 r. w Warszawie, na nim obecni byli: Angelika Wesołowska, Aleksandra Czachowicz, Daniel Bojar, Milena Włosik, Katarzyna Greśko, Weronika Wancel, Aleksandra Biela-Wołońciej, Katarzyna Kulikowska, Bartłomiej Siciarz, Sławomir Gadek, Idalia Świetlikowska.

Nanieśliśmy poprawki w dokumentach, uwzględniając wytyczne otrzymane wraz ze zwrotem wniosku z KRS. Ostateczna wersja statutu została przyjęta przez komitet założycielski, aktualny statut dostępny jest pod tym postem oraz na Trello. Podjęliśmy uchwałę o założeniu Stowarzyszenia, o wyborze członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. 

Na prezesa zarządu wybrana została Angelika Wesołowska, na wiceprezesa zarządu Katarzyna Greśko, na sekretarza zarządu Sławomir Gadek, na skarbnika zarządu Milena Włosik, na członka zarządu Aleksandra Czachowicz. Na przewodniczącego komisji rewizyjnej wybrany został Daniel Bojar, zastępcę przewodniczącego komisji rewizyjnej Katarzyna Kulikowska, sekretarza komisji rewizyjnej Idalia Świetlikowska, członków komisji rewizyjnej Weronika Wancel oraz Bartłomiej Siciarz. 

Podjęliśmy również uchwałę o przyjęciu regulaminu zarządu walnego zgromadzenia członków – dokument w załączeniu. W najbliższym tygodniu dokumenty zostaną złożone do KRS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *