Przejdź do treści

Spotkanie Założycielskie

Spotkanie Założycielskie odbyło się 05.06.2021 w Krakowie, na nim obecni byli: Angelika Wesołowska, Aleksandra Czachowicz, Daniel Bojar, Milena Włosik, Katarzyna Greśko, Weronika Wancel, Aleksandra Biela-Wołońciej. 

Omówiliśmy ponownie statut i wprowadziliśmy liczne poprawki, w większości uwzględniając komentarze zespołu. Ostateczna wersja statutu została przyjęta przez komitet założycielski, aktualny statut dostępny jest pod tym postem oraz na Trello. Podjęliśmy uchwałę o założeniu Stowarzyszenia, o wyborze członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. 

Na prezesa zarządu wybrana została Angelika Wesołowska, na wiceprezesa zarządu Aleksandra Czachowicz, na sekretarza i skarbnika Katarzyna Greśko. Na przewodniczącego komisji rewizyjnej wybrany został Daniel Bojar, zastępcę przewodniczącego komisji rewizyjnej Katarzyna Kulikowska, sekretarza komisji rewizyjnej Weronika Wancel, członków komisji rewizyjnej Sławomir Gadek oraz Bartosz Siciarz. 

Podjęliśmy również uchwałę o przyjęciu regulaminu zarządu, komisji rewizyjnej oraz walnego zgromadzenia członków – dokumenty w załączeniu. W najbliższym tygodniu dokumenty zostaną złożone do KRS. Dodatkowo w ciągu 2 tygodni powinniście znaleźć na Fanpage listę, gdzie możecie się oficjalnie zapisywać do Stowarzyszenia. Kwestie RODO zostaną uregulowane w następnym czasie. Plan działania na najbliższy czas oraz następne kroki opublikuje w najbliższym czasie Angelika Wesołowska i Aleksandra Czachowicz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *