Przejdź do treści

Wyzwania dorosłych z ADHD w środowisku pracy i jak pracodawca może starać się pomóc.

Dorośli z ADHD często napotykają na wyzwania w sferze zawodowej, które wynikają z charakterystycznych cech tego zaburzenia. Oto niektóre z trudności, z jakimi mogą się borykać oraz sugestie, jak pracodawcy mogą pomóc w zaradzeniu tym problemom:

  • Trudności w koncentracji i skupieniu uwagi: Osoby z ADHD mogą mieć trudności w utrzymaniu uwagi na dłuższe okresy czasu. W związku z tym mogą mieć problem z wykonywaniem zadań wymagających skupienia, analizy lub planowania. Pracodawcy mogą pomóc poprzez umożliwienie krótszych sesji pracy z krótkimi przerwami, zapewnienie spokojnego miejsca pracy oraz określenie jasnych celów.
  • Zapominanie i dezorganizacja: Dorośli z ADHD mogą mieć trudności z organizacją swoich zadań, terminów i dokumentów. Pracodawcy mogą wspomagać poprzez stosowanie narzędzi do zarządzania czasem i zadaniami, takich jak aplikacje do planowania czy przypomnienia. Może to pomóc w eliminowaniu błędów i poprawie ogólnej organizacji pracy.
  • Problemy z terminowością: Z powodu trudności w zarządzaniu czasem, osoby z ADHD mogą mieć trudności w dotrzymaniu terminów. Pracodawcy mogą pomóc poprzez jasno określone terminy, regularne kontrole postępów oraz elastyczność w przypadku nieuniknionych opóźnień.
  • Nadmierna impulsywność: Impulsywność może prowadzić do podejmowania szybkich decyzji bez dostatecznej analizy, co może wpłynąć na jakość i skuteczność pracy. Pracodawcy mogą wspierać poprzez zachęcanie do głębszej analizy przed podejmowaniem decyzji istotnych dla firmy oraz dostarczanie struktury, która pomaga powstrzymać się od natychmiastowych reakcji.
  • Trudności w regulacji emocji: Osoby z ADHD mogą doświadczać nagłych zmian nastroju oraz trudności w radzeniu sobie ze stresem. Pracodawcy mogą tworzyć środowisko pracy, w którym otwarta komunikacja jest akceptowana, a pracownicy czują się wspierani w radzeniu sobie ze stresem. Może to pomóc w zminimalizowaniu negatywnego wpływu na atmosferę pracy.
  • Kreatywność i innowacyjność: Mimo trudności, dorośli z ADHD często charakteryzują się żywym umysłem i zdolnością do myślenia “poza schematami”. Pracodawcy mogą wykorzystać tę cechę poprzez angażowanie ich w projekty wymagające kreatywności i innowacyjności.

Pracodawcy mogą również zastosować następujące ogólne strategie, aby pomóc pracownikom z ADHD:

  • Indywidualne dostosowanie: Rozważanie indywidualnych potrzeb i stylów pracy każdego pracownika, aby zoptymalizować jego wydajność. Do tej sfery należą bodźce sensoryczne, które mogą wpływać negatywnie na skupienie. Dlatego warto rozważyć dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb pracownika. Np. ustawienie biurka z dala od ciągu komunikacyjnego, zapewnienie pracownikowi słuchawek wyciszających, zapewnienie odosobnienia za pomocą przepierzeń, rolet itd.
  • Klarowna komunikacja: Jasna i zrozumiała komunikacja dotycząca celów, oczekiwań i procedur w firmie. Jednakże warto posłuchać pracownika jaki sposób komunikacji mu/jej bardziej odpowiada, bo to co zdaje egzamin wśród osób neurotypowych może zupełnie nie sprawdzić się przy pracy osób z ADHD.
  • Wsparcie i szkolenia: Zapewnianie dostępu do wsparcia psychologicznego oraz szkoleń, które pomagają w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z ADHD. Szkolenia z zadań codziennych i podnoszenie kwalifikacji, to także doskonałe sposoby, gdyż odrywają na chwilę pracownika od rutyny i pozwalają znaleźć lepsze, nowsze sposoby na udoskonalanie pracy. Warto zaznaczyć, że osoby z ADHD doskonale nadają się do ulepszania procesów, gdyż widzą i czują więcej niż osoby neurotypowe i potrafią tworzyć “w głowie” prawdopodobne scenariusze działań dla przedsiębiorstwa.

Ważne jest, aby pracodawcy byli elastyczni i otwarci na zrozumienie różnorodności indywidualnych potrzeb pracowników, w tym tych z ADHD. Dostosowanie środowiska pracy oraz podejście wspierające może przyczynić się do zwiększenia produktywności i zadowolenia pracowników z ADHD.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *