Przejdź do treści

Uzyskanie recepty od lekarza POZ na przepisane leki

Każdy z nas wie, jak trudno dostać się do swojego lekarza prowadzącego, i że za każdą wizytę, poza NFZ, trzeba dodatkowo zapłacić. Czasami zależy nam tylko na uzyskaniu recepty, a na to jest rada. Uwaga, nie zawsze uda się to łatwo zrobić, ale opisujemy procedurę z własnych doświadczeń.

1. Podczas wizyty u swojego prowadzącego lekarza psychiatry, poproś o kartę leczenia wraz z zaordynowanym leczeniem i z diagnozą zgodną z kodem rozpoznania według ICD10*. Możesz spróbować też poprosić e-mailowo lub skontaktować się w inny sposób.
2. Zrób kopię (lub poproś od razu lekarza). Oryginał zatrzymaj, a kopię zanieś do swojego lekarza prowadzącego POZ.
3. Na tej podstawie lekarz POZ może wystawić receptę.

Niestety nie wszyscy lekarze są chętni na wystawianie recept z tej grupy**, dlatego, jeśli masz taką możliwość, zmień swojego lekarza prowadzącego, wcześniej dowiedziawszy się, czy inny będzie bardziej elastyczny. Czasami wystarczy dostarczenie odpisu choroby do przychodni i zadzwonienie z prośbą o wystawienie recepty u dowolnego lekarza dyżurującego. Można też porozmawiać ze swoim lekarzem i powołać się na najnowsze badania dotyczące ADHD u dorosłych.

*ICD-10 to inaczej Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób. Powstała, aby usprawnić codzienną pracę lekarzy diagnostów. Pełną klasyfikację znajdziesz TUTAJ.
**Według przepisów lekarz nie ma obowiązku wystawienia recepty “na żądanie”, jednakże można się pokusić o przytoczenie zarządzenia Nr 122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 15 grudnia 2017 roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (NFZ poz. 122) – dalej zarz.NFZ, świadczeniodawca jest jednak zobowiązany udzielać świadczeń w przypadkach uzasadnionych względami medycznymi, w szczególności w sytuacjach nagłego pogorszenia stanu zdrowia, ubezpieczonym, nieznajdującym się na liście świadczeniobiorców danego świadczeniodawcy (§ 8 ust. 7 zarz.NFZ).
Zgodnie z art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty – dalej u.z.l. lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu lub zbadaniu jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Lekarz może, bez dokonania osobistego badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.
Czytaj więcej na Prawo.pl:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *