Przejdź do treści

ZESPÓŁ

Angelika Wesołowska – prezeska zarządu
Katarzyna Greśko – wiceprezeska zarządu
Milena Włosik – skarbniczka
Sławomir Gadek – sekretarz zarządu
Aleksandra Czachowicz – członkini zarządu