Przejdź do treści

Stanowisko ATTENTIO – Stowarzyszenie Osób Dorosłych z ADHD ws. skandalicznego artykułu w Gazecie Wyborczej ,,Lek na ADHD brany jak cukierki. “Euforia była coraz słabsza, zaczęłam brać więcej, potem rozkruszać i wciągać””.


List skierowany jest do pana Wojciecha Bartkowiaka Dyrektora Wydawniczego Gazety Wyborczej i Członka Zarządu AGORA S.A..

,,Szanowny Panie,

z ogromnym zdziwieniem zapoznaliśmy się z artykułem opublikowanym na portalu wyborcza.pl w sobotę przez redaktora Aleksandra Sławińskiego: „Lek na ADHD brany jak cukierki. “Euforia była coraz słabsza, zaczęłam brać więcej, potem rozkruszać i wciągać”” dotyczącego leczenia ADHD, który w naszej ocenie jest nie tylko nierzetelny, ale również skandaliczny w sposób, w jaki przedstawia temat. Choć doceniamy, że artykuł zawiera pewne merytoryczne informacje, chcemy zaznaczyć, że perspektywa pacjentów z ADHD została pominięta, co wprowadza znaczące zniekształcenie całej kwestii.
Artykuł spotkał się z ogromnym oburzeniem ze strony osób na co dzień zmagających się z ADHD. Ci pacjenci nie tylko borykają się z wyzwaniami związanymi z samym zaburzeniem, ale także często muszą stawiać czoła bagatelizowaniu ich dolegliwości przez bliskich, otoczenie społeczne czy też w miejscu pracy. W artykule skupiono się na aspektach negatywnych, aż po granicę sensacji, co nie tylko narusza zasady rzetelnego dziennikarstwa, ale również wpływa na społeczne postrzeganie osób z ADHD. Pragniemy podkreślić, że ADHD to rzeczywiste zaburzenie neurorozwojowe, a leki przepisywane na jego podstawie mają na celu pomóc pacjentom w funkcjonowaniu na co dzień. Aby uzmysłowić Państwu problemy pacjentów, poprosiliśmy ich o komentarze do w/w artykułu. Załączamy do tego listu co bardziej znaczące, z nadzieją, że Redakcja przeczyta je i w przyszłości odniesie się bardziej empatycznie do osób zmagających się z ogromnymi trudnościami w codziennym funkcjonowaniu i z ostracyzmem społeczeństwa.
Porównywanie leków stosowanych w leczeniu ADHD do narkotyków oraz przedstawianie ich jako substancji uzależniających jest nie tylko mylące, ale także szkodliwe. Wielu pacjentów, którzy z powodzeniem korzystają z terapii farmakologicznej, doświadcza poprawy jakości życia, zdolności skupienia i efektywności w codziennych zadaniach.
Artykuł bagatelizuje te korzyści, co nie tylko jest niesprawiedliwe wobec pacjentów, ale także sprzyja budowaniu fałszywych przekonań na temat leczenia ADHD. Zalecamy rozważenie, że istnieje cała gama leków stosowanych w leczeniu różnych chorób i zaburzeń, które, gdy są używane niezgodnie z zaleceniami lekarza oraz wbrew prawidłowemu rozpoznaniu, mogą być o wiele bardziej szkodliwe niż wspomniane leki na ADHD. Przykładem są leki stosowane w terapii zaburzeń psychicznych, takie jak leki przeciwdepresyjne czy przeciwlękowe. Podkreślamy, że odpowiedzialne i zindywidualizowane podejście do leczenia, oparte na dokładnym diagnozowaniu oraz ścisłej współpracy z lekarzem, to klucz do bezpiecznego i skutecznego stosowania wszystkich leków. Jednocześnie zachęcamy do refleksji nad tym, jak artykuły dotyczące leków i leczenia są prezentowane, aby unikać jednostronnego podejścia, które może wprowadzać czytelników w błąd oraz przyczyniać się do stygmatyzacji osób korzystających z różnych form terapii farmakologicznej.
Dodatkowo, chcielibyśmy zauważyć, że nie jest to odosobniona sytuacja. W przeszłości, w przypadku innych nierzetelnych artykułów na temat ADHD, oferowaliśmy Państwu kontakt i wsparcie merytoryczne, mające na celu dostarczenie rzetelnych informacji i kontekstu do tematu. Szkoda, że w obecnej publikacji Gazeta Wyborcza nie skorzystała z tej możliwości i nie podjęła się stworzenia bardziej rzetelnego i zrównoważonego artykułu.
Wprowadzanie do debaty publicznej kontrowersyjnych i niewłaściwie przedstawionych informacji na temat ADHD może wpływać na utrwalenie stereotypów oraz utrudniać walkę z stygmatyzacją osób z tym zaburzeniem.
W związku z tym, zalecamy wnikliwe zrozumienie różnorodności doświadczeń pacjentów z ADHD oraz świadome podejście do tematów zdrowotnych, które uwzględniają perspektywę tych, którzy codziennie radzą sobie z tym wyzwaniem. Wierzymy, że współpraca między mediami a ekspertami oraz organizacjami pacjenckimi jest kluczowa dla zapewnienia społeczeństwu wiarygodnych informacji na temat różnych zagadnień zdrowotnych, w tym ADHD. Ponownie zachęcamy do podjęcia dialogu i współpracy, aby przyszłe artykuły mogły lepiej odzwierciedlać rzeczywistość życia osób z ADHD oraz dostarczać czytelnikom pełniejszy obraz tego zaburzenia.

Z wyrazami szacunku
Prezes Stowarzyszenia:
Sławomir Gadek
Wiceprezeska Stowarzyszenia:
Katarzyna Greśko
Członkinie Zarządu:
Irena Głowniak
Anna Wilkos”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *